Гранат

Акварель на холсте на картоне
Размер 20 на 25 см